Публічна оферта

про укладення договору роздрібної купівлі-продажу товарів

1. Загальні положення

1.1. Ця Публічна оферта про укладання договору роздрібної купівлі-продажу товарів на відстані (надалі – Оферта) є офіційною пропозицією Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» в особі Голови правління Пікалова Юрія Вікторовича, має право на використання знаку для товарів і послуг «NOOSPHERE» (надалі – «Продавець»), укласти Договір роздрібної купівлі-продажу товарів (надалі – Договір) на Сайті – Інтернет-магазині «NOOSPHERE STORE» http://noosphere.store/ (надалі – Сайт).

1.2. У цій Оферті наведені нижче терміни мають наступне значення:

Акцепт – прийняття Покупцем Оферти (пропозиції) Продавця щодо придбання Товару, зображення та характеристики якого розміщенні на Сайті http://noosphere.store/, шляхом здійснення Замовлення.

Покупець – фізична особа, що уклала з Продавцем цей Договір на умовах, викладених нижче.

Замовлення – комплекс дій Покупця, що складається з: обрання товару(ів) на Сайті, поміщення товару(ів) у віртуальний кошик, зазначення Покупцем усіх необхідних даних у формі Замовлення (заявці) та натискання на кнопку «Оплатити» на Сайті http://noosphere.store/, автоматичного переходу на наступну сторінку оплати, вчинення дій направлених на здійснення оплати ціни Товару(ів) за Замовленням.

Товар – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на Сайті http://noosphere.store/ розміщена пропозиція Продавця.

Інтернет-магазин – засіб для представлення та/або реалізації Товару(ів), шляхом вчинення електронного правочину. На цьому Сайті http://noosphere.store/ розділи «Одяг», «Аксесуари», «Дім та затишок», «Сувеніри та канцелярія», «Ексклюзив», призначені для здійснення роздрібної купівлі-продажу Товару(ів) на підставі ознайомлення Покупця з основними характеристиками та описом Товару(ів), що пропонуються для придбання.

1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем цієї Оферти (акцептом) та моментом укладення цього Договору вважається момент здійснення Замовлення Покупцем.

2. Предмет Договору 

2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар(и) за здійсненим Покупцем Замовленням на відповідній сторінці Сайту http://noosphere.store, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар(и) і сплатити його ціну (вартість).

2.2. Продавець гарантує, що Товар(и) не переданий(і) в заставу, не є предметом спору, не перебуває(ють) під арештом, а також на нього(них) відсутні будь-які права третіх осіб.

2.3. Продавець та Покупець визнають і підтверджують, що цей Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

2.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право реалізації Товару(ів) без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Продавець зобов’язаний:

3.1.1. Виконувати умови та положення цього Договору;

3.1.2. Виконувати Замовлення Покупця в разі надходження повної оплати ціни Товару(ів) від останнього;

3.1.3. Передати або направити службами/сервісами доставки Покупцю Товар(и) відповідно до обраного Покупцем зразку та асортименту на сторінці Сайту http://noosphere.store/, здійсненим Замовленням і умовами цього Договору;

3.1.4. Перевірити якісні і кількісні характеристики Товару(ів) під час його пакування для відправлення службами/сервісами доставки;

3.1.5. Повідомити Покупця про можливу додаткову комісію при оплаті платіжними картками, шляхом інформування в цьому Договорі.

3.2. Продавець має право:

3.2.1. В односторонньому порядку призупинити виконання положень цього Договору у випадку порушення та/або невиконання Покупцем умов і положень цього Договору.

3.3. Покупець зобов’язаний:

3.3.1. Своєчасно оплатити і отримати Товар(и) за здійсненим Покупцем Замовленням на умовах цього Договору;

3.3.2. Ознайомитись з інформацією про Товар(и), яка розміщена на Сайті http://noosphere.store/.

3.3.3. При отриманні Товару(ів) у особи та/або у відділенні служби/сервісу доставки, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару(ів) шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару(ів) – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати уповноважена особа служба/сервісу доставки.

3.4. Покупець має право:

3.4.1. Здійснити Замовлення на відповідній сторінці Сайту http://noosphere.store/;

3.4.2. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

3.4.3. На інформування про можливу додаткову комісію при оплаті ціни Товару(ів) за Замовленням.

4. Порядок здійснення Замовлення

4.1. Покупець самостійно здійснює Замовлення на відповідній сторінці Сайту http://noosphere.store/, шляхом додавання обраного ним Товару(ів) у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «У кошик», заповнення визначених у формі Замовлення даних (в тому числі персональних даних Покупця, адреси доставки тощо) та оплати ціни Товару(ів) за Замовленням.

4.2. Строк формування Товару(ів) за Замовленням становить до 3 (трьох) робочих днів з моменту його здійснення та оплати. В разі, якщо Замовлення здійснено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.

5. Ціна та порядок оплати

5.1. Ціни на Товар(и) визначаються Продавцем самостійно та вказуються на Сайті http://noosphere.store/. Ціни на Товар(и) включають в себе визначені чинним законодавством України податки.

5.2. Ціни на Товар(и) можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку та інших факторів, які впливають на ціноутворення. При цьому ціна Товару(ів) якого(их) оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

5.3. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів(у) поміщених у віртуальний кошик.
Ціна (вартість) доставки та пакування службами/сервісами доставки не включається до ціни Товару(ів) та оплачується Покупцем окремо при отриманні Товару(ів).

5.4. Продавець може надавати знижки (здійснювати тимчасове зменшення ціни Товару(ів), шляхом проведення акцій (конкурсів, розіграшів тощо) або надіслання Покупцю відповідного промо-коду.
Продавець має право на свій розсуд визначати умови проведення зазначених акцій та використання промо-коду Покупцем. У будь-якому випадку знижка за відповідним промо-кодом може бути отримана Покупцем лише однин раз, при цьому, дія промо-коду не поширюється на Товар(и), ціна якого вже була знижена згідно умов акції (конкурсу, розіграшу тощо).

5.5. Оплату Товару(ів) за Замовленням здійснюється Покупцем шляхом повної оплати (100% передоплати) ціни Товару(ів) за таким Замовленням.

5.6. Здійснюючи Замовлення Покупець має можливість обрати один з запропонованих Продавцем на сторінці Сайту http://noosphere.store/ способів оплати.
Обираючи відповідний спосіб оплати Товару(ів) Покупець погоджується з порядком та строком здійснення платежу, а також вартістю послуг (розміром комісії) відповідної платіжної системи/сервісу або оператора.

5.7. Продавець залишає за собою право скасувати будь-яке Замовлення Покупця якщо останнім не здійснено повної передоплати ціни Товару(ів), передбаченої п. 5.5. Договору.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягування додаткової комісії емітентом цієї картки (наприклад Visa, Mastercard та ін.). При натисканні на сторінці Сайту http://noosphere.store/ у відповідному розділі кнопки «Погоджуюсь з умова Публічної оферти» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем Замовлень відповідними емітентами платіжних карток.

6. Порядок та умови доставки

6.1. Доставка по Україні здійснюється службою доставки Нова Пошта (за рахунок Покупця) згідно умов перевізника, деталі  на сторінці Сайту http://noosphere.store/.

6.2. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника)  перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

6.3. Покупець або його представник під час приймання Товару(ів) підтверджує своїм підписом в товарно-транспортній накладній на доставку Товару(ів) або видатковій накладній при отриманні Товару(ів) , що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

6.4 У разі виявлення недоліків Товару(ів) при отриманні доставки (в тому числі пошкоджень) Покупець зобов’язаний невідкладно скласти відповідний Акт про виявлення недоліків зі службою доставки, а також невідкладно повідомити Продавця засобами зв’язку про виявлені недоліки при доставці Товару(ів) для подальшого визначення способів/порядку обміну/заміни Товару(ів) належної якості.

6.5. Всі питання, що виникли в процесі отримання Товару(ів), Покупець може з’ясувати за контактними даними в розділі Контакти.

7. Повернення Товару

7.1. Повернення Товару(ів) неналежної якості (у разі такого виявлення) здійснюється відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів».
У такому разі Покупець повинен звернутися до Продавця за контактними даними у розділі «Контакти» для вирішення питань щодо обміну/заміни Товару(ів) або відшкодування ціни Товару(ів).

7.2. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Покупцем доставки Товару(ів).
Покупець має право на обмін Товару із врахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

7.3. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до інформації розділу Сайту

7.4. При реалізації права на здійснення повернення Товару(ів)  Покупець  повинен передати Товар(и) у належному стані, за умовою, що Товар(и) жодного разу не був в експлуатації, не містить сліди використання і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, плівки, не порушено цілісність пакування як самого товару, так і комплектуючих до нього, не містить подряпин, сколів, потертості, повністю справний. Повернення Товару(ів) належної якості здійснюється Покупцем тим же самим шляхом, яким здійснювалося надіслання такого(их) Товару(ів) Продавцем. 

7.5.Витрати при поверненні Покупцем Товару(ів) належної якості  за умовами пункту 7.4   підлягають відшкодуванню Продавцем, а саме сплачені ним грошові кошти за ціну Товару(ів), після отримання Товару(ів) від Покупця та встановлення, що повернутий(і) Товар(и) належної якості згідно умов пункту 7.4, а також доданий документ про оплату Товару (або його копія), протягом 10 (десяти) банківських днів.
Комісія платіжного сервісу/оператора та/або банку емітента платіжної картки Покупця, а також можливі витрати, пов’язані зі службами/сервісами доставки поверненню не підлягають

7.6. При поверненні Покупцем Товару(ів) належної якості

7.7. Повернення грошових коштів здійснюється шляхом грошового переказу на банківський рахунок з якого Покупцем було здійснено при Замовленні оплату за Товар(и) або на будь-який належний Покупцю банківський рахунок, якщо оплату за Товар(и) було здійснено Покупцем не з банківського рахунку. У останньому випадку повернення грошових коштів здійснюється після надання Покупцем Продавцю відповідних банківських реквізитів.

8. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

8.2.1. За незначні розбіжності кольорової гами Товару(ів), що може відрізнятися від зображення Товару(ів) на Сайті http://noosphere.store/ через різній тип та різне налаштування моніторів персональних комп’ютерів та інших пристроїв Покупця;

8.2.2. За зміст, правдивість, достовірність, точність (в тому числі щодо розмірів, обраних видів Товару(ів) тощо) інформації, наданої Покупцем при здійсненні Замовлення;

8.2.3. За затримку і перебої в обробці Замовлення, доставку та передання Товару(ів), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця;

8.2.4. За незаконні дії, здійснені Покупцем під час здійснення Замовлення.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями третім особам або їх майну.
Покупець несе особисту відповідальність за дотримання конфіденційності свого е-mail/логіну і пароля, що використовуються для входу до особистого кабінету Покупця.
Продавець не несе відповідальності за правильність зазначених під час здійснення Замовлення даних Покупця, наслідки несвоєчасного оновлення Покупцем таких даних та наслідки доступу третіх осіб до особистого кабінету Покупця.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору протягом строку існування відповідних обставин.
Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний та непередбачений характер та які об’єктивно унеможливлюють виконання передбачених цим Договором зобов’язань.

8.5. У разі виникнення спорів, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. По спорах у зв’язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не вимагається.

8.6. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді відповідно до чинного законодавства України.

9. Якість Товару, гарантійний строк та порядок прийняття претензій

9.1. Якість Товару відповідає встановленим законодавством України вимогам для відповідного типу товарів.

9.2. Гарантійне обслуговування не поширюється на Товар(и) щодо якого було порушено правила використання/експлуатації (у разі їх застосування до конкретного виду Товару(ів), здійснено фізичний, механічний, термічний вплив (в тому числі втручання, ремонт, пошкодження тощо), вплив води, бруду, піску, пилу, наслідки дії гризунів, а також щодо якого здійснено протиправні дії Покупця та/або третіх осіб.

9.3. Приймання відповідних пропозицій та претензій від Покупців здійснюється Продавцем протягом строку зазначеного у пункті 9.1 цього Договору, здійснюється шляхом направлення Покупцем відповідних повідомлень за вказаними у Договорі контактами Продавця.

10. Термін дії Договору

10.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань Сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін та і інших випадках, передбачених даним Договором і чинним законодавством України.

10.3. Покупець має право достроково розірвати цей Договір та повернути Товар(и) належної якості. Розірвання Договору у вищезазначеному випадку здійснюється шляхом надіслання Покупцем відповідного повідомлення на зазначену в цій Оферті адресу місцезнаходження Продавця протягом чотирнадцяти днів з моменту отримання Покупцем доставки Товару(ів).

11. Інші умови

11.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, які набувають чинності з моменту їх публікування на Сайті http://noosphere.store/ та розповсюджуються на Замовлення, оформлені з моменту опублікування відповідних змін на Сайті http://noosphere.store/ .

11.2. При здійсненні Замовлення Покупець надає згоду на збір та обробку власних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та Політики приватності Сайту та Правил користування Сайтом – Інтернет-магазином «NOOSPHERE STORE» (http://noosphere.store/)

Обробка персональних даних здійснюється з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки Замовлень на придбання Товару(ів), отримання інформації про Замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Сайті http://noosphere.store/.

Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупці мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

11.3. Покупець надає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

12. Контакти

Громадська організація «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА»
м. Дніпро, просп. Науки, буд. 103А
Тел.:+380964530210
Email: [email protected]

© 2024 «Асоціація Noosphere». Всі права захищені.